จุลสารออนไลน์ @MOPH

ค้นหาจุลสารออนไลน์ @MOPHจุลสาร @MOPH ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 : ธันวาคม 2566

 • ผู้บริหารอวยพรปีใหม่ 2567 (หน้า 1)
 • ประกาศผลสำเร็จนโยบาย Quick Win 100 วัน 30 บาทอัปเกรด (หน้า 2-3)
 • ปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยด้วย 3 D "Drink Don't Drive" (หน้า 4-5)
 • ปฏิบัติการ Set Zero กำจัดสิ้นยาเสพติดจากสังคมไทย (หน้า 6)
 • หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง (หน้า 7)
 • ไอเดียของขวัญปีใหม่ เพื่อผู้สูงวัย ไม่ลื่นล้ม (หน้า 8)

วันที่เผยแพร่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 16:21 น.
จำนวนผู้เข้าชม 56

จุลสาร @MOPH ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 : พฤศจิกายน 2566

 • คำปราศรัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข (หน้า 1)
 • วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 81 ปี (หน้า 2-3)
 • เดินหน้านโยบาย Quick Win 100 วัน 30 บาทอัปเกรด (หน้า 4-9)
 • ทีมโฆษกกระทรวงสาธารณสุขชุดใหม่ (หน้า 10-11)
 • หุ่นยนต์ฝึกเดินช่วยผู้ป่วยทางระบบประสาท (หน้า 12)
 • เลือกเนื้อหมูอย่างไร ให้ปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง (หน้า 13)

วันที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:25 น.
จำนวนผู้เข้าชม 82

จุลสาร @MOPH ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2566

 • คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ (หน้า 1-3)
 • 21 ต.ค.66 วันทันตสาธารณสุขและวันพยาบาลแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จย่า (หน้า 4-5)
 • สบพช. หนึ่งเดียวของเอเชีย รับรางวัล Aspire to Excellence Award สาขา Faculty Development (หน้า 6)
 • กตัญญุตาคลังปัญญาแห่งประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย (หน้า 7-8) 
 • เครื่องฉายแสงโทโมเทอราปีรักษามะเร็ง เครื่องแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หน้า 9)
 • ปกป้องสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 (หน้า 10)

วันที่เผยแพร่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 11:25 น.
จำนวนผู้เข้าชม 127

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 : กันยายน 2566

 • นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ขับเคลื่อนสาธารณสุขยุคใหม่ ยกระดับ 30 บาทพลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน (หน้า 1-6)
 • รางวัลเลิศรัฐ ปี 2566 รางวัลแห่งเกียรติยศ (หน้า 7-11)  
 • สธ.จัดประชุมวิชาการ ปี 66 “ยกระดับสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” (หน้า 12-15)
 • โชว์รูมอาคารสถานพยาบาลเสมือนจริง (VHBS) ด้วยเทคโนโลยี BIM (หน้า 16) 
 • วัยเกษียณ สุขภาพดี มีความสุข ด้วย Lifestyle Medicine (หน้า 17)

วันที่เผยแพร่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14:33 น.
จำนวนผู้เข้าชม 193

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 : สิงหาคม 2566

 • Service Plan Sharing 2023 ทศวรรษที่ 2 ยกระดับศักยภาพบริการสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ (หน้า 1-3)
 • เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ฟรี (หน้า 4)
 • สป.สธ. ส่ง 5 ผลงานเข้าชิงรางวัลเกียรติยศเลิศรัฐ ปี 2566 (หน้า 5)
 • กรมอนามัย ร่วมสร้างประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (หน้า 6-7) 
 • พัฒนาแล็บให้บริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ด้วยเทคโนโลยี NGS สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ (หน้า 8-9)
 • เตรียมพร้อมลดและรับกับยุคโลกเดือด (หน้า 10)
   

วันที่เผยแพร่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10:13 น.
จำนวนผู้เข้าชม 121

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 : กรกฎาคม 2566

 • โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 (หน้า 1-4)
 • วันป้องกันการจมน้ำโลก (หน้า 5-6)
 • การแพทย์แผนไทย รักษาวัยทอง (หน้า 7)

วันที่เผยแพร่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:34 น.
จำนวนผู้เข้าชม 125

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 : มิถุนายน 2566

 • มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (หน้า 1-3)
 • วันไข้เลือดออกอาเซียน 2566 (หน้า 4-5)
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2566 (หน้า 6-7)
 • โคมไฟส่องเรืองแสงคัดกรองโรคผิวหนัง (หน้า 8)
 • บริจาคโลหิตสร้างกุศล 1 ถุงช่วยได้ 3 ชีวิต (หน้า 9)

วันที่เผยแพร่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10:13 น.
จำนวนผู้เข้าชม 140

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 : พฤษภาคม 2566

 • การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 (หน้า 1-5)
 • ไทยรับรางวัล WSO Angels Award (หน้า 6)
 • Kick Off วัคซีนคู่ สู้หน้าฝน (หน้า 7)
 • รางวัลศรีสังวาลย์ รางวัลพยาบาลดีเด่นระดับชาติ (หน้า 8-10)
 • "ไซทิซีน" ยาเม็ดเลิกบุหรี่ (หน้า 11)
 • เตรียมตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยจากพายุฝน (หน้า 12)

วันที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:21 น.
จำนวนผู้เข้าชม 157

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 : เมษายน 2566

 • สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล (หน้า 1-2)
 • ปรับมาตรการรองรับโควิด 19 เข้าสู่โรคตามฤดูกาล (หน้า 3-4)
 • 7 เมษายน วันอนามัยโลก (หน้า 5)
 • สธ. รับรางวัล "องค์กรเกียรติยศ" และ "องค์กรคนดี" (หน้า 6)
 • สถาบันสิรินธรฯ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน Silicone Clinic (หน้า 7)
 • ทุเรียน กินอย่างไรไม่ให้อ้วน (หน้า 8)

วันที่เผยแพร่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16:23 น.
จำนวนผู้เข้าชม 213

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 : มีนาคม 2566

 • ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย" (หน้า 1-4)
 • วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 (หน้า 5-7)
 • อาคารภูมิจิต คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (หน้า 8-9)
 • ห้องปลอดฝุ่น รับมือ PM2.5 (หน้า 10-11)
 • รักษ์น้ำ รักษ์โลก (หน้า 12)

วันที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13:14 น.
จำนวนผู้เข้าชม 289

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2566

 • โค้งสุดท้าย ชิงการเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo : Expo 2028 Phuket Thailand (หน้า 1-2)
 • วันมะเร็งโลก 2566 (หน้า 3-4)
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข (หน้า 5-7) 
 • "หมอพร้อม" คว้ารางวัล Best Brand Performance by Line (หน้า 8)
 • อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับรางวัล "Sasakawa Health Prize" ประจำปี 2566 (หน้า 9)
 • 7 เลี่ยง ลดเสี่ยงมะเร็ง (หน้า 10)

วันที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:15 น.
จำนวนผู้เข้าชม 203

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : มกราคม 2566

 • Kick off ของขวัญปีใหม่ 2566 "ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย" ทั่วไทย (หน้า 1-2)
 • นักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2565 (หน้า 3-5)
 • รพ.ปลวกแดง 2 โครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (PPP) แห่งแรกของประเทศ (หน้า 6-7)
 • ผอ.รพ.ราชบุรี ได้รับรางวัล AAAH Award 2023 ด้านการแพทย์ (หน้า 8)
 • การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก (หน้า 9)
 • ต้นไม้ ตัวช่วยดักฝุ่น ลด PM2.5 (หน้า 10) 

วันที่เผยแพร่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16:35 น.
จำนวนผู้เข้าชม 391