จุลสารออนไลน์ @MOPH

ค้นหาจุลสารออนไลน์ @MOPHจุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 : เมษายน 2566

 • สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล (หน้า 1-2)
 • ปรับมาตรการรองรับโควิด 19 เข้าสู่โรคตามฤดูกาล (หน้า 3-4)
 • 7 เมษายน วันอนามัยโลก (หน้า 5)
 • สธ. รับรางวัล "องค์กรเกียรติยศ" และ "องค์กรคนดี" (หน้า 6)
 • สถาบันสิรินธรฯ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน Silicone Clinic (หน้า 7)
 • ทุเรียน กินอย่างไรไม่ให้อ้วน (หน้า 8)

วันที่เผยแพร่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16:23 น.
จำนวนผู้เข้าชม 19

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 : มีนาคม 2566

 • ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย" (หน้า 1-4)
 • วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 (หน้า 5-7)
 • อาคารภูมิจิต คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (หน้า 8-9)
 • ห้องปลอดฝุ่น รับมือ PM2.5 (หน้า 10-11)
 • รักษ์น้ำ รักษ์โลก (หน้า 12)

วันที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13:14 น.
จำนวนผู้เข้าชม 41

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2566

 • โค้งสุดท้าย ชิงการเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo : Expo 2028 Phuket Thailand (หน้า 1-2)
 • วันมะเร็งโลก 2566 (หน้า 3-4)
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข (หน้า 5-7) 
 • "หมอพร้อม" คว้ารางวัล Best Brand Performance by Line (หน้า 8)
 • อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับรางวัล "Sasakawa Health Prize" ประจำปี 2566 (หน้า 9)
 • 7 เลี่ยง ลดเสี่ยงมะเร็ง (หน้า 10)

วันที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:15 น.
จำนวนผู้เข้าชม 68

จุลสาร @MOPH ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : มกราคม 2566

 • Kick off ของขวัญปีใหม่ 2566 "ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย" ทั่วไทย (หน้า 1-2)
 • นักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ปี 2565 (หน้า 3-5)
 • รพ.ปลวกแดง 2 โครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชน (PPP) แห่งแรกของประเทศ (หน้า 6-7)
 • ผอ.รพ.ราชบุรี ได้รับรางวัล AAAH Award 2023 ด้านการแพทย์ (หน้า 8)
 • การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก (หน้า 9)
 • ต้นไม้ ตัวช่วยดักฝุ่น ลด PM2.5 (หน้า 10) 

วันที่เผยแพร่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16:35 น.
จำนวนผู้เข้าชม 200