สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562


สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37 น.