ผลสำรวจ!!! ร้อยละ 38.6 ภาคอีสานกินอาหารดิบสูงสุด เตือน!!! ระวังเสี่ยงโรคพยาธิ ไข้หูดับ อันตรายถึงชีวิต


จากผลการสำรวจข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมการกินดิบจำแนกรายภาค โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 5 - 31 มีนาคม 2565 พบพฤติกรรมการกินอาหารดิบรายภาคที่กินดิบมากที่สุดตามลำดับ ดังนี้

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพฤติกรรมการกินอาหารดิบมากสุด ร้อยละ 38.6 (ผู้ตอบแบบเฝ้าระวังฯกระจายทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 22,675 คน) รองลงมา

2. ภาคตะวันออก มีพฤติกรรมการกินอาหารดิบ ร้อยละ 35 (ผู้ตอบแบบเฝ้าระวังฯ จำนวน 11,366 คน)

3. ภาคเหนือ มีพฤติกรรมการกินอาหารดิบ ร้อยละ 32.2 (ผู้ตอบแบบเฝ้าระวังฯ จำนวน 6,014 คน)

4. ภาคตะวันตก มีพฤติกรรมการกินอาหารดิบ ร้อยละ 28.3 (ผู้ตอบแบบเฝ้าระวังฯ จำนวน 7,377 คน)

5. ภาคกลาง มีพฤติกรรมการกินอาหารดิบ ร้อยละ 28.2 (ผู้ตอบแบบเฝ้าระวังฯ จำนวน 35,303 คน) และ

6. ภาคใต้ มีพฤติกรรมการกินอาหารดิบ ร้อยละ 16.5 (ผู้ตอบแบบเฝ้าระวังฯ จำนวน 31,113 คน)

 

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการกินอาหารดิบมีความเสี่ยงสูงต่อโรคพยาธิ อาหารเป็นพิษ ไข้หูดับ ติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร อุจจาระร่วง มะเร็งท่อน้ำดี แอนแทรกซ์ และพิษสุนัขบ้า เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นแนะนำประชาชนเลี่ยงพฤติกรรมกินดิบและหันมาปฏิบัตินิยมทานอาหารที่ปลอดภัย ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

1) กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากเชื้อโรค

2) เลือกซื้อวัตถุดิบที่สด สะอาด จากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้

3) ล้างผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ให้สะอาด ก่อนปรุงอาหาร

4) ล้างอุปกรณ์ประกอบอาหารให้สะอาด เช่น เขียง มีด ภาชนะ

5) ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อน

6) ล้างมือให้สะอาด ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมเสี่ยง กองสุขศึกษา : https://www.facebook.com/SurveillanceBehaviors

 

D-M-H-T-T คือ เว้นระยะห่าง-สวมหน้ากากทุกครั้ง-ล้างมือบ่อยๆ-ตรวจเร็วควบคุมไว-ไปไหนสแกนไทยชนะ

 

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข                 

วันที่          :     11    พฤษภาคม   2565


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:39 น.