ผลสำรวจ!!! คนไทย ร้อยละ 28 มีพฤติกรรมนิยมกินอาหารดิบ เสี่ยงโรคพยาธิ


จากผลการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2565 มีผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวนทั้งสิ้น 113,847 คน อายุเฉลี่ยระหว่าง 25 - 26 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนนิยมกินอาหารดิบอย่างน้อย 1 อย่าง       โดยเฉลี่ยร้อยละ 28 โดยแบ่งเป็นอาหารดิบแต่ละประเภท ดังนี้

 

  1. นิยมกินอาหารทะเลดิบ เช่น ตำกุ้งสด ปลาหมึกช็อต ปลาแซลมอนซาซิมิ ยำปูทะเล ร้อยละ 22.2
  2. นิยมกินสัตว์น้ำจืดดิบ เช่น ยำ/ตำ/ก้อย กุ้งฝอย ปลาดิบ ปูดิบ หอยดิบ  ร้อยละ 10.9
  3. นิยมกินเนื้อวัวดิบ เช่น ก้อยเนื้อ ซอยจุ๊ ก้อยมะนาว ลาบเลือด ส้มวัว ร้อยละ 7.3
  4. นิยมกินเนื้อหมูดิบ เช่น ก้อยหมู หลู้หมู แหนมหมู ร้อยละ 5.9 

 

อย่างไรก็ตามการกินอาหารดิบที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ไม่ผ่านความร้อน หรือใช้ความร้อนในระยะเวลาอันสั้น เช่น ยำปูสด ส้มตำหลากหลายรูปแบบ ลาบหมู ก้อยเนื้อ รวมถึงอาหารประเภทยำต่าง ๆ  ที่มักจะรวนเนื้อสัตว์พอสุกเท่านั้น และเน้นรสชาติที่เผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัด อาจทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรค เสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในปอด โดยเฉพาะการกินปูดิบ ๆ เข้าไปมีโอกาสกินไข่ หรือ ตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปด้วย ซึ่งสามารถชอนไชเข้าไปในปอด ฟักตัว และมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 1 เดือน ส่งผลให้มีอาการไอเรื้อรัง   ไอเป็นเลือด และในบางรายอาจทำให้เสียชีวิตได้

 

ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสี่ยงอันตรายต่อโรคต่าง ๆ ที่จะมาจากการกินอาหารดิบประเภทต่าง ๆ ประชาชนจึงควรหันมาสร้างพฤติกรรมการกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด ผ่านความร้อนในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องปรุงสุกถึงข้างใน  และก่อนนำวัตถุดิบต่าง ๆ มาปรุงประกอบอาหาร ควรล้างน้ำให้สะอาด เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค สารเคมีตกค้างที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษและโรคพยาธิต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

 

แหล่งข้อมูล  : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

        กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

วันที่          :       7  เมษายน  2565


จากหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 เมษายน 2565 เวลา 10:28 น.