“ชลน่าน” อัดคลิปขอบคุณบุคลากร สธ. ร่วมดูแลประชาชน ชวนผู้เกษียณร่วมสานต่องานปฐมภูมิ


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อัดคลิปส่งสารถึงบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณที่ร่วม
ฟันฝ่าอุปสรรคและดูแลคนไทย จน สธ.ไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาติ ชวนผู้เกษียณอายุราชการนำประสบการณ์และความรู้มาช่วยดูแลประชาชน โดยเฉพาะงานสุขภาพปฐมภูมิ

          วันนี้ (12 กันยายน 2566) ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จ.อุดรธานี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งสารถึงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 “ยกระดับสาธารณสุขไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” ผ่านวิดีทัศน์เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ว่า การที่บุคลากรสาธารณสุขมุ่งมั่นตั้งใจดูแลประชาชนในด้านสุขภาพอย่างยาวนานจนเกษียณอายุราชการไม่เพียงเกิดประโยชน์แก่ตัวเอง แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและบ้านเมือง สำคัญที่สุดยังทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับการยกย่องจากนานาอารยประเทศ ทั้งนี้ การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงการยุติบทบาทที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย แต่ประสบการณ์ ความรู้
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของแต่ละคนที่บ่มเพาะมายาวนาน ไม่ได้ยุติไปด้วย และสามารถนำไปช่วยเหลือประชาชน ประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

          นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ในการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คาดหวังว่าบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ จะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่จะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

*********************************** 12 กันยายน 2566

 


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 12 กันยายน 2566 เวลา 11:58 น.