รพ.มหาราชนครราชสีมา เพิ่มจุดรับบริจาคโลหิตและอวัยวะในห้างสรรพสินค้า อำนวยความสะดวกประชาชน


         โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพิ่มจุดบริการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา และให้บริการเจาะเลือด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว 

         วันนี้ (9 กันยายน 2565) ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จ.นครราชสีมา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด “ศูนย์ Lab เซ็นทรัล มหาราช และ ห้องรับบริจาคโลหิต เซ็นทรัล มหาราช” และให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา มีการงดจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการออกรับบริจาคโลหิต และยังมีผู้บริจาคโลหิตลดลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงจัดตั้งศูนย์รับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ในห้างสรรพสินค้า เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิต ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เปิดศูนย์ Lab ให้บริการเจาะเลือด เป็นการขยายเพิ่มหน่วยบริการนอกพื้นที่โรงพยาบาล ช่วยลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาล โดยนำระบบการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ระหว่างภายในและภายนอกโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนที่มารับบริการตรวจที่ศูนย์ Lab แห่งใหม่นี้ ไม่ต้องเสียเวลารอคอยผลตรวจ สามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ทันที และผลการตรวจมีความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับการรับบริการในโรงพยาบาล

         ทั้งนี้ ห้องรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช และศูนย์ Lab ให้บริการเจาะเลือดแก่ผู้ที่มีใบนัดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทุกสิทธิ์การรักษา ส่วนผู้ที่ต้องการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 น. – 20.00 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช 

**************************** 9 กันยายน 2565

 

******************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 กันยายน 2565 เวลา 19:53 น.