ปลัด สธ.ใส่ใจการควบคุมอุณหภูมิวัคซีนโควิด 19 ให้คงคุณภาพภาพมากที่สุดจนถึงการฉีด


        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใส่ใจทุกกระบวนการฉีดวัคซีนโควิด 19 เน้นย้ำต้องเก็บรักษาไว้ที่ 2-8 องศาเซลเซียส เพื่อให้วัคซีนคงคุณภาพและประสิทธิภาพจนกระทั่งฉีดให้กับประชาชน พร้อมย้ำแม้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ ขอให้ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

          นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนที่ จ.ภูเก็ตว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของระบบบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับประชาชน ตั้งแต่การจัดสรรวัคซีนลงแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายที่สมควรได้รับเพื่อป้องการติดเชื้อ ป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิต  และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดในพื้นที่ และที่สำคัญคือการจัดส่งและเก็บรักษาวัคซีนที่ต้องมีระบบการควบคุมอุณหภูมิความเย็น ที่ 2-8 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตลอดเวลา จนกระทั่งจัดฉีดให้กับประชาชน เพื่อคงประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานที่สุด นอกจากนี้ได้ไปดูจุดเก็บวัคซีนสำหรับฉีดให้กับประชาชน ที่ บริเวณโรงยิม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน ขอชื่นชมว่าสามารถจัดเก็บวัคซีนได้ตามมาตรฐานอย่างดี ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1-6 เมษายน 2564 รวม 5 วัน ฉีดวัคซีนไปแล้ว 44,408 คน ซึ่งดำเนินการได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

          “ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขจะจัดหาให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง และเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม แม้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ ขอให้ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ยังคงสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และไม่นำตัวเองไปอยู่ในสถานที่เสี่ยง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนใกล้ชิด” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

*********************************  7 เมษายน 2564

*******************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 เมษายน 2564 เวลา 18:17 น.