สาธิต ลงพื้นที่รพ.สนามธรรมศาสตร์ รับผู้ติดเชื้อโควิด 19 กทม.และปริมณฑล ระลอกใหม่


      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขนาด 308 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19อาการน้อยหรือไม่มีอาการ จากเขตสุขภาพที่ 4 ระลอกใหม่ ลดแออัดและลดความเสี่ยงรับ-แพร่เชื้อในโรงพยาบาล

       วันนี้ (11 มกราคม 2564) ที่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเยี่ยมชมระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ในการรองรับการระบาดโรคโควิด19 ระลอกใหม่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและพื้นที่ รองรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ช่วยลดแออัด ในโรงพยาบาลใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงนำเชื้อไปติดผู้ป่วยโรคอื่นในโรงพยาบาลอีกด้วย

      ดร.สาธิต กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ มีเตียงรองรับ 308 เตียง  เป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขกับโรงเรียนแพทย์ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ จ.สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน จาก จ.สมุทรสาคร หากพื้นที่ดังกล่าวมีความแออัดสูงและไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ

    จากการตรวจเยี่ยมพบว่ามีความพร้อมในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีบุคลากรทางการแพทย์หมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ครบทุกประเภทอย่างเพียงพอ มีระบบดูแลรักษา ส่งต่อ สภาพแวดล้อม ระบบการจัดการน้ำเสีย แยกโซนผู้ป่วยและโซนเจ้าหน้าที่ชัดเจน ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข  ที่สำคัญมีประสบการณ์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในการระบาดระลอกแรก ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาได้รับการดูแลจนหายดีและกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกราย

       ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าโรงพยาบาลสนามที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทุกแห่ง มีความปลอดภัยสูงเพราะการนำผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่จำกัดเดียวกัน ถือเป็นการสร้างความปลอดภัยเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคน ซึ่งในวันนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ไม่มีอาการและเกือบหายเป็นปกติ ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้าพักเป็นรายแรก เพื่อสังเกตอาการต่อจนครบ 14 วัน ก่อนแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้

*********************************** 11 มกราคม 2564

*****************************************


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 11 มกราคม 2564 เวลา 16:49 น.