โรงพยาบาลสงขลา ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน กันยายน 2566


วันที่ 21 กันยายน 2566 เเพทย์หญิงสุวิวรรณ นกหนู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลา ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะกรรมการบริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิงข รา ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา


จากหน่วยงาน : รพ.สงขลา เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2566 เวลา 10:12 น.