ประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ ​​​​​​​แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2566


วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ นายกฤษฏ์กัมพล บัวยุบล ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จัดประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพร และขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ สสจ.ชุมพร จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุม ธ พุทธรักษา ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร


จากหน่วยงาน : สสจ.ชุมพร เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 22 กันยายน 2566 เวลา 09:52 น.