สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบริโภคอาหาร และตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ


วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบริโภคอาหาร และตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองวาฬ ในโครงการอบรม อย.น้อย ณ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


จากหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 23:45 น.