สสจ.อุดรธานี ร่วมลงนามในบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดงให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี


วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนามในบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายพินิต ไตรนพธนรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์, นายธีรวัฒน์  สนิทชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี, นายนพดล เลี้ยงพรหม สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี และนายเฉลิมพล ฉิมพา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดง ร่วมลงนามในบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดงให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ณ ห้องประชุมศรีชมชื่น ชั้น ๑ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.อุดรธานี เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 22:05 น.