นพ.สุระ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบนโยบาย ณ ร้อยเอ็ด


นพ.สุระ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบนโยบาย ณ ร้อยเอ็ด

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการตรวจเยี่ยม เสริมพลัง มอบนโยบาย ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ งานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

21 กันยายน 2566

 

ธีรศักดิ์ คำแก้ว ข่าว/ภาพ

วิทยา โคตรท่าน บรรณาธิการข่าว


จากหน่วยงาน : สสจ.ร้อยเอ็ด เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 17:26 น.