จันทบุรี ปิดโครงการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” จ.จันทบุรี


วันนี้ ( 21 ก.ย.66 ) ที่ ศูนย์จันทรักษ์ กองร้อย ตชด.115 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน พลอากาศตรี สุวิชัย สุนทรบูรณะ รองราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน ฯ มอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์มินิธัญญารักษ์ ค่าย ตชด.115 จันทบุรี และผู้ร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟู และเป็นประธาน ปิดโครงการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยพลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / พันตำรวจเอก ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบ.ตชด.ภาค 1 นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน วิทยากรเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์มินิธัญญารักษ์ และญาติ ผู้ปกครอง ที่ผ่านการอบรมบำบัดฟื้นฟูร่วมให้การต้อนรับ

โดยพลตำรวจตรี ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดจันทบุรี ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการบำบัดพฤติกรรมการเสพยาเสพติด ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัดแบบบูรณาการหลายมิติตั้งแต่ดูแลการใช้ชีวิต ปรับทัศนคติการมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ปรับพฤติกรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมพึ่งพาตัวเองได้ และสร้างทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดได้ ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ประกอบกับพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ได้มีดำริที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด นำผู้เสพกลับคืนสู่สังคม โดยใช้หลัก บวร บ้าน-วัด-ราชการ โดยมีพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และคณะสงฆ์ในพื้นที่ให้การสนับสนุน ประกอบกับตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี สำนักสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนราชการในพื้นที่ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยแบบบูรณาการหลายมิติ ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 21 กันยายน 2566 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 115 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้มีผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ จำนวน 46 คน

ทั้งนี้ผู้ได้รับสิ่งของพระราชทาน รวมถึงผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องในการบำบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับการบำบัดแบบบูรณาการต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


จากหน่วยงาน : สสจ.จันทบุรี เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 21 กันยายน 2566 เวลา 16:35 น.