สสจ.นครพนม ร่วมพิธีเปิด “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม ” สานสร้างรอยยิ้มเด็กปากแหว่งเพดานโหว่


สสจ.นครพนม ร่วมพิธีเปิด “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม ” สานรอยยิ้ม เด็กปากแหว่งเพดานโหว่

วันนี้ (24 เม.ย.66) เวลา 09.00 น.  ณ โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว 

      นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
พร้อมด้วย ทพญ.วิภารัตน์ วรหาร ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม 
และนายดนัย เนวะมาตย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ตะวันฉายปันรอยยิ้ม “ ระหว่าง รพ.แขวงคำม่วน สปป.ลาว ร่วมกับ มูลนิธิตะวันฉาย ราชอาณาจักรไทย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า 

        โดยมี ท่าน สมสะอาด อุ่นสีดา รองเจ้าแขวงคำม่วน สปป.ลาว และ น.ส.ธิติยา ปานมณี  ผู้แทนกงศุลใหญ่ ราชอาณาจักรไทยแขวงสะหวันนะเขต ร่วมเป็นประธานฯ และมี ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ  ดร.แก่นจันทร์ ทองสวัสดิ์ หัวหน้าแผนก สาธารณสุข แขวงคำม่วน ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรโรงพยาบาลแขวงคำม่วน ร่วมพิธีฯ  

        ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย (Physical health) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทั้งสุขภาพทั่วไป และการสื่อสาร ด้านจิตใจ (Psychological health) ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและความภาคภูมิใจในตนเอง พฤติกรรมและภาพลักษณ์ภายนอก และด้านสังคม (Social health) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางสังคมและครอบครัว จากการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่มักมีความพึงพอใจในความสวยงามต่ำ มีความพึงพอใจในตนเอง ต่อใบหน้า ริมฝีปาก เสียงพูด ฟัน และการได้ยินปานกลาง พึงพอใจในส่วนของจมูกน้อยที่สุด ซึ่งโครงการนี้จะช่วยพัฒนาบุคลากรทางแพทย์ระหว่างประเทศและรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ที่ประสบความลำบากในการดำรงชีวิตด้วยอาการของโรค ทำให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 

         ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม ได้นำ Gift set ปันสุข มอบให้แก่ผู้ป่วยฯ จำนวน 10 กล่อง


จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสจ.นครพนม เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 เมษายน 2566 เวลา 22:54 น.