โรงพยาบาลระยอง ร่วมกับ สวทช. และ สรพ. ใช้ "ริสแบนด์" ช่วยแพทย์ระบุตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน ยกระดับเพื่อเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ


โรงพยาบาลระยอง ร่วมกับ สวทช. และ สรพ. ใช้ "ริสแบนด์" ช่วยแพทย์ระบุตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน ยกระดับเพื่อเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ


จากหน่วยงาน : ♥♥ งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลระยอง ♥♥ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 30 ตุลาคม 2563 เวลา 04:29 น.