โรงพยาบาลลำพูน รับมอบรถเข็นแบบนั่ง


          วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์สุธิต  คุณประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับบริจาครถเข็นนั่ง จากคุณสันติ์ คุณมาลี เทพมณี    พร้อมครอบครัวและคณะ จำนวน ๕๖ คัน มูลค่า ๑๕๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลลำพูน ขออนุโมทนาบุญ   ในครั้งนี้ด้วยค่ะ


จากหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์ รพ.ลำพูน เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 19 มีนาคม 2563 เวลา 17:57 น.