นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference กรณีแบนสารเคมีอันตราย


วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยแพทย์หญิงทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference กรณีแบนสารเคมีอันตราย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการประทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อขอบคุณการรวมพลังของชาวสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่เห็นถึงผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรทีมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและร่วมรณรงค์แบนสารเคมีอันตราย โดยพร้อมเพรียงจากทุกหน่วยงานในสังกัด โดยไม่มีการสั่งการ และขอให้ช่วยกันรวมพลังรณรงค์กันต่อไป  เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน


จากหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13:58 น.