พอ.สว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 10 ศาลาหมู่บ้านปากฮาย. ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์


16 ตุลาคม 2561 นายเชิด ทองสุข สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับพัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หมู่ที่ 10 (ศาลาหมู่บ้าน) บ้านปากฮาย ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี สรุป จำนวนผู้มารับบริการ ดังนี้ 1.ตรวจโรคทั่วไป 166 ราย 2.ตรวจรักษาฟัน 43 ราย 3.แพทย์แผนไทย 43 ราย 4.ให้สุขศึกษา+ตรวจเต้านม 17 ราย 5.แจกยาตำราหลวงพระราชทาน 50 ราย 6.ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 73 ราย 7.ให้คำแนะนำ/ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 35 ราย


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17:30 น.