สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.ทำความดีด้วยหัวใจ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.ทำความดีด้วยหัวใจ ภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกิจกรรมฯอาสาพัฒนา ทำความสะอาด กวาด เช็ด ขัดถู ทาสีรั้ว ขุดลอกคูระบายนำ้. หลังอาคาร สถานที่ ถนน ปลูกต้นเข็มสีเหลือง บริเวณป้ายสำนักงานฯ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 9:00 น. ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


จากหน่วยงาน : สสจ.สุราษฎร์ธานี เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 1 ตุลาคม 2561 เวลา 12:24 น.