ปฏิบัติงานเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล ครอบคลุมทั่วประเทศ ! ชูแนวคิดพาหมอไปหาคนไข้ ไกลแค่ไหน ต้องไปให้ถึง โดยหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์)


นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงผลงานของหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ซึ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2565 ระบุว่า หน่วยงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจุดกำเนิดมาจากหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล  เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ที่ต่อมาทางกรมการแพทย์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานประสานภาคส่วนอื่นๆ มาขับเคลื่อน ยกระดับงานบริการประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล   การลงพื้นที่ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี ในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ข้างต้น

 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา หน่วยแพทย์อาสาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจคัดกรอง รักษา ประชาชน ยังพื้นที่ต่างๆ ในคุณภาพงานบริการที่เท่าเทียมกับการรักษายังส่วนกลาง สร้างความเสมอภาค และอุดช่องโหว่ในระบบสาธารณสุขไทย มีเป้าหมายในการส่งทีมแพทย์เฉพาะทางจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center of excellence (COE) เช่น สาขาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สาขาการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ สาขาดูแลผู้สูงอายุ สาขาพัฒนาการเด็ก สาขาโรคผิวหนัง สาขาทันตกรรม  สาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคผิวหนัง สาขาจักษุ และสาขาโรคทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ไปตรวจคัดกรอง ดูแล รักษาประชาชน ทั้งนี้ หากผู้ป่วยจำเป็นต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่า ทางทีมแพทย์อาสา จะทำใบส่งตัว และอำนวยความสะดวกให้  เพื่อให้คนไทย ในท้องที่ห่างไกล ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ใกล้เคียงกับส่วนกลางมากที่สุด

“การดำเนินงานนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจากการที่ ทีมแพทย์อาสาฯ ได้ลงพื้นที่ไปแล้วทั่วประเทศ  บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ต่างมิเคยย่อท้อ ด้วยรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนองเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ซึ่งการเห็นคนไทย มีสุขภาพดี คือ ปณิธานตั้งมั่นของข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน” นพ.ธงชัย กล่าว

ด้านนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในปี 2565 หน่วยแพทย์อาสาฯ โดย ได้จัดทีมแพทย์ และบุคลากรไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพรเกียรติฯ ทั้ง 11 แห่ง เพื่อดูแลประชาชน เช่น ที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดระยอง   โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น ขณะที่ในปี พุทธศักราช 2566 หน่วยแพทย์อาสาฯ ยังทำงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่ ยังโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น และล่าสุด ในปีพุทธศักราช 2566 หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ส่วนกลาง (กรมการแพทย์) ยังทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแพทย์หญิงอรยา กว้างสุขสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ นำทีมแพทย์อาสาฯ ลงพื้นที่ ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ ห่างไกล พร้อมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย ความห่างไกล ไม่อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการเดินหน้าเพื่อให้บริการประชาชน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


จากหน่วยงาน : กรมการแพทย์ เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 14 กันยายน 2566 เวลา 10:58 น.