กรมสุขภาพจิต ตั้ง ‘อแมนด้า’ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 เป็นทูตด้านสุขภาพจิต ส่งเสริมการสร้างสุขภาพจิตที่ดีของตนเองและคนรอบข้างผ่านการรับฟัง


กรมสุขภาพจิต ตั้ง อแมนด้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 เป็นทูตด้านสุขภาพจิต ส่งเสริมการสร้างสุขภาพจิตที่ดีของตนเองและคนรอบข้างผ่านการรับฟัง

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) กรมสุขภาพจิตและกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ได้ตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์การทำงานด้านสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ โดยเบื้องต้นมอบหมายให้ “นางสาวอแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” เจ้าของตำแหน่ง   มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรมสุขภาพจิตหรือทูตด้านสุขภาพจิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อลดความรุนแรงของปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า โดยมีแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตร่วมกันตลอดทั้งปี

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ทางกรมสุขภาพจิตได้ติดตามการทำงานของนางสาวอแมนด้า ชาลิสา ออบดัม เจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 มาโดยตลอด และได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำงานด้านสุขภาพจิตของนางสาวอแมนด้า ตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุด โดยทราบว่าก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่   ในชุมชนต่าง ๆ ในฐานะอาสาสมัครในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน และเมื่อได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ก็ยังมีความสนใจในการทำงานด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องการรับฟัง         ในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่กรมสุขภาพจิตพยายามรณรงค์มาโดยตลอด เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนเพื่อลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิต การที่กรมสุขภาพจิตมอบหมายบทบาทหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของกรมสุขภาพจิตหรือทูตด้านสุขภาพจิตแก่นางสาวอแมนด้านั้น นับเป็นตำแหน่งและภารกิจที่สำคัญ โดยมีหน้าที่ 1.ส่งเสริมภาพลักษณ์การทำงานด้านสุขภาพจิต 2.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่ดี 3.ปฏิบัติงานจิตอาสากรมสุขภาพจิต         และ 4.ขยายเครือข่ายจิตอาสาเพื่อสร้างกระแสการเป็นผู้รับฟังที่ดี

คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้บริหารบริษัท TPN 2018 จำกัด และผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างมากในการทำงานร่วมกันระหว่างทีม Miss Universe Thailand และกรมสุขภาพจิต โดยเฉพาะกับน้อง   อแมนด้าซึ่งมีความตั้งใจอย่างมากในการทำงานจิตอาสาด้านสุขภาพจิต และมีโครงการ Have You Listened ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านการรับฟังที่ดี ให้คนไทยมีทักษะในการรับฟังอย่างเข้าใจ เพื่อสร้างความสุข ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า โดยทางกองประกวดและน้องอแมนด้าหวังว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ จะเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยสร้างพื้นที่สำหรับการรับฟังในสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมแห่งการรับฟังอย่างแท้จริง

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเสริมว่า หลังจากการมอบหมายภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว กิจกรรมด้านสุขภาพจิตแรกของนางสาว อแมนด้าในฐานะทูตด้านสุขภาพจิตคนใหม่ คือการร่วมเสวนากับกรมสุขภาพจิตเนื่องในวัน Zero Discrimination Day หรือ           วันรณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 โดยจะมีกิจกรรมเสวนา live สดผ่านแอพพลิเคชัน TikTok ระหว่างเวลา 19.00 – 19.45 น. และ ผ่านแอพพลิเคชัน Clubhouse ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและแฟนคลับนางงาม ร่วมรับชมพร้อมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการเสวนาได้พร้อมกันตามช่องทางต่าง ๆ ข้างต้น และร่วมกันให้กำลังใจนางสาวอแมนด้าในการเป็นจิตอาสาช่วยงานด้านสุขภาพจิตของคนไทยต่อไป

**********       25 กุมภาพันธ์ 2564


จากหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:19 น.