กรมควบคุมโรค แนะเตรียมคน-เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลในช่วงวันหยุดยาวนี้


           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนเตรียมคน-เตรียมรถให้พร้อมก่อนเดินทางไกลในช่วงวันหยุดยาวนี้  เน้นย้ำให้ผู้ขับขี่เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 นี้ เป็นช่วงหยุดยาว ซึ่งประชาชนมักจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จึงขอเน้นย้ำผู้ที่ขับขี่ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เตรียมควาพร้อมทั้งคนขับและยานพาหนะให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

          สำหรับวิธีการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไกล มีดังนี้ 1.การเตรียมคนขับ ซึ่งเป็นคนที่ต้องดูแลชีวิตของคนบนรถ นอกจากตัวเองและผู้โดยสารบนรถ อาจส่งผลไปยังผู้ร่วมทางด้วย โดยผู้ขับควรวางแผนการเดินทาง และศึกษาเส้นทางเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น และหาข้อมูลจุดบริการของหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในระหว่างเส้นทางของแต่ละจังหวัดที่เดินทาง นอกจากนี้ แนะนำให้ผู้ขับควรหยุดพักรถทุก 150 กิโลเมตร หรือทุก 2 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ขับผ่อนคลายความอ่อนเพลียเมื่อยล้า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการหลับใน

          2.การเตรียมรถ ขอให้ประชาชนตรวจสอบสภาพรถ ตรวจเช็คลมยาง ไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ตรวจระบบเบรกให้มีความสมบูรณ์และใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ตรวจสอบน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่ เติมน้ำมันเครื่องให้พร้อม และควรมีเครื่องมือประจำรถและอะไหล่ต่างๆ สำรองติดรถไว้ หากเป็นรถเช่าควรเลือกรถที่จดทะเบียนถูกต้อง มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เลือกรถให้เหมาะสมกับการเดินทาง ขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

          นายแพทย์โอภาส แนะนำประชาชนผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ แยกสิ่งของเครื่องใช้ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งก่อนเข้าและออกสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถอย่างมีสติ ดื่มไม่ขับ โทรไม่ขับ ไม่แชท และง่วงไม่ขับ ที่สำคัญต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่ยานพาหนะ หากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 8 ธันวาคม 2563


จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค เปิดดู 566 view
วันที่ประกาศข่าว : 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13:26 น.