วันนี้ (11 กรกฎาคม 2567) นายแพทย์ณัฐกุล  แย้มประเสริฐ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาหลักสูตรและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี แพทย์หญิงอังคณา วินัยชาติศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กล่าวรายงาน  ซึ่งการประชุมจัดขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์แพทย์  ณ โรงแรมเรนทรี เรสซิเดนซ์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2567   


View 54    11/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา