วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. คุณกิตินันทน์ ศรีคงทนธนัตย์ แบ่งปันน้ำใจนำข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด มอบให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง

.........................................................

ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า กรณีสแกนคิวอาร์โค้ดบริจาคผ่านระบบสรรพากร e-Donation ท่านจะได้รับใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบฯ ผ่านอีเมล และเก็บหลักฐานการโอนเงินแสดงต่อสรรพากร   
   


View 76    11/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์