วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายแพทย์รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายไพบูลย์ อาชีวะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการจัดงานรัฐพิธี"วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯที่ทรงพระ

ปรีชาสามารถในด้านการปกครอง ด้านการค้า และด้านการต่างประเทศ นับเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   
   


View 84    11/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี