วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น.นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์) นำคณะข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักกาะ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

กันต์กนิษฐ์  ทองธนพัฒน์ธาดา  ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน  ภาพ/ข่าว

    


View 57    11/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลพะเยา