วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day วันนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ตามแผนงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาฬชีวิตและความสุขของคนทำงาน Healthy Workplace Happy for Life (HWPL) ปี 2567
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปรากร โดยมี นายธงชัย วิเศษบุปผา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปรากรทุกท่าน หัวหน้ากลุ่มงานทุกท่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเพรียง มีกิจกรรมมอบรางวัลภาพประทับใจ กิจกรรม 5 ส. สสจ.สมุทรปราการ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยและกิจกรรมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน 5 ส. สสจ.สมุทรปราการ
    
   


View 58    11/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ