วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงรัตติกร ถึงสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ร่วมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ของจังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย โดยมีแพทย์หญิงศศิธร อินทร์แก้ว โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เป็นประธานตรวจราชการครั้งนี้ ซึ่งมีประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาต่างๆ รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมภูมิธารา ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์   
   


View 56    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์