วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567 ) นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่จากชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค จำนวน 25,572 บาท  ซึ่งบริจาคโดย หลวงพ่อไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบให้แก่ งาน Palliative Care ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี แพทย์หญิงนิสิตา นาทประยุทธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นผู้แทนรับมอบ

       
   


View 30    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา