10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งก่อนการประชุมได้มีกิจกรรม ไหว้พระสวดมนต์ อ่านพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชสรรพสิทธิ์และชมภาพข่าวเล่าเรื่องกิจกรรมผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ปฏิบัติแทน ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ข่าว สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ

ภาพ อนุสรณ์ แสงแดง   
   


View 39    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์