วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ “คู่ชีวิต พิชิตโลกร้อน 72,000 กล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสนี้
นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายราชันย์ ท้าวพา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหารและกิจการพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ ณ บริเวณฝายควายและวัดป่าศิลาวาส หมู่ที่ 12 บ้านดินทรายอ่อน ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู   
   


View 88    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู