...สธ.ตรัง โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นำโดย นายแพทย์สินชัย รองเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมี การออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า   
   


View 79    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง