วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น.

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เข้าร่วมการเปิดตลาดนัดสุขภาพ " จาก เมนูชูสุขภาพ สู่ อาหารเป็นยา " โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
   


View 90    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8