วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาล ผู้ป่วยวิกฤต ปี 2567” และมี ดร.เพ็ญศรี รักษ์วงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลกล่าวรายงาน ซึ่งกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ   


View 67    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา