เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ พญ.ภัทรา สนหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด ในโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องนเรนทราทิตย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

    
   


View 78    10/07/2567   ข่าวรอบรั้วภูมิภาค    โรงพยาบาลบุรีรัมย์