นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.วังลึก อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย และรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5+5 เร่งรัดพัฒนาสานต่อ แก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างดี ทั้งเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคไข้เลือดออก ส่งผลให้ได้รับรางวัล อาทิ  Best Practice เครือข่ายสุขภาพ บวร.ร. จังหวัดสุโขทัย รางวัลชนะเลิศหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานรพ.สต.ชั้นนำของประเทศไทย (7 Excellence Model ) ระดับดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ********** 21 มิถุนายน 2567   
   


View 21    25/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ