นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนของสถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI Global Council) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม โดยในโอกาสนี้ นพ.โอภาส ได้ดำรงตำแหน่ง ประธาน IVI Global Council คนแรกของ IVI Global Council ณ ห้องการบูร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และผ่านระบบออนไลน์

***********24 มิถุนายน 2567   
   


View 31    25/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ