นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและโรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 4  เตรียมพร้อมแนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพิษกัดและโรคไข้เลือดออก เนื่องจากพบอุบัติการณ์สูงขึ้นในช่วงหน้าฝน โดยในปี 2566 พบประชาชนในเขตสุขภาพที่ 4 ถูกงูกัดสูงเป็นอันดับ 7 ของประเทศ โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เภสัชกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย รวมกว่า 200 คน ที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี    
   


View 36    25/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ