วันนี้ (21 มิถุนายน 2567) ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่10 พ.ศ.2567 พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการระดับดีเด่น และมอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานวิชาการ โดยมี คณะผู้บริหารกรมอนามัยร่วมงาน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร   
   


View 15    21/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ