โรคมะเร็ง” ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งมีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในเดือนมิถุนายนของทุกปีจึงจัดให้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ส่งกำลังใจเฉลิมฉลองยกย่องให้แก่ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุนให้กับผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย ครอบครัวผู้ดูแลและบุคคลใกล้ชิด  ว่ามีโอกาสมีชีวิตที่สวยงาม มีความหมายและสมบูรณ์ได้หลังจากการวินิจฉัยโรคมะเร็ง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความ     ท้าทายที่ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งต้องเผชิญ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง (cancer survivor) หมายถึง ผู้ป่วยทุกคนที่เคยมีประวัติว่าเป็นมะเร็ง เริ่มตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยจนถึงตลอดช่วงเวลาที่ดำรงชีวิตอยู่ โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีโอกาสรักษาหายได้ เพียงแต่ไม่ใช่ทุกรายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง การรอดชีวิตจากมะเร็งนั้นไม่ได้หมายถึงการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมด้วย ผลกระทบของโรคมะเร็งไม่ได้สิ้นสุดเมื่อการรักษาสิ้นสุดลงเท่านั้น ผู้รอดชีวิตจากมะเร็งอาจเผชิญปัญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมในสังคมและการเงิน โดยมีสาเหตุจากผลข้างเคียงระยะยาวจากตัวโรคมะเร็งเอง หรือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากวิธีการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งการผ่าตัด ฉายแสง และยาเคมีบำบัด

นายแพทย์สาริศ อารยะพงษ์ แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางในการดูแลเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดโอกาสการกลับเป็นมะเร็งซ้ำ และมีสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง นั้นประกอบด้วย การติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายหรือการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งหรือผลกระทบระยะยาวที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากตัวโรคของมะเร็งเองหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการรักษา การตรวจคัดกรองมะเร็งอื่น ๆ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนตามข้อบ่งชี้ การรับรู้เข้าใจ เตรียมตัวและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรก การปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย และพักผ่อนที่เพียงพอ หมั่นเสริมสร้างกำลังใจที่ดีให้กับตนเองและพยายามทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอ

เนื่องใน มิถุนายน เดือนแห่งการรณรงค์ส่งกำลังใจให้แก่ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่าน ร่วมยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้ป่วยมะเร็งที่สามารถต่อสู้กับโรคนี้ได้อย่างกล้าหาญและอดทน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งความรู้ ความเข้าใจ และส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งทุกท่าน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

------------------------------

-ขอขอบคุณ-

19 มิถุนายน 2567   
   


View 55    19/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ