นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2567 “Shaping The Future of Public Health 2030” พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลขุนประเมินวิมลเวชช์” ให้กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ผู้มีผลงานการวิจัยด้านไวรัสวิทยาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะการป้องกันโรคด้วยวัคซีน และมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ จำนวน 18 รางวัล โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 1,800 คน ที่ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ************************ 17 มิถุนายน 2567   
   


View 41    18/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ