นางสุภาพร  การย์กวินพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข พร้อมคณะกรรมการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สนามเป้า กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้  *********  มิถุนายน 2567   
   


View 19    18/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ