นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรค ในช่วงเข้าฤดูฝน เผยเตรียมวัคซีนกว่า 4.5 ล้านโดส ไว้บริการ ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร************มิถุนายน 2567   
   


View 19    18/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ