วันที่ 17 มิถุนายน 2567 แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย และผู้บริหารกรมอนามัย ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องการขับเคลื่อนงาน HLO และHLC และสถานีสุขภาพชุมชน Health Station โดยมี นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและเจ้าหน้าที่ ประชาชน อสม.ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
และศึกษาดูงานอาหารปลอดภัยและเมนูชูสุขภาพ โดยมี นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นพ.สรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คณะเจ้าหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เครือข่ายภาคประชาชน และภาคเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์   
   


View 20    17/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ