วันนี้ (16 มิถุนายน 2567) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2024 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการเเข่งขัน โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมก้าวท้าใจ ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนบริษัทเอกชนที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน และนักวิ่งกว่า 8,000 คน เข้าร่วมงาน ณ สนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   
   


View 32    16/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ