นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิด “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนร่วมปลูกป่า บำรุงรักษาต้นไม้ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมอบต้นกล้า “ต้นรวงผึ้ง” ให้กับผู้แทนกระทรวง ผู้แทนเหล่าทัพ และกรุงเทพมหานคร ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

****************** 14 มิถุนายน 2567


    
   


View 26    14/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ