วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) เวลา 09.00 น.

         นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดจังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 และมอบนโยบาย 5+5 เร่งรัด พัฒนา สานต่อ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุขพบปะ ทักทาย อสม.จังหวัดลําพูน ลำปาง มอบชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นให้แก่ อสม.ทุกอำเภอและพิธีเปิดป้ายศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลลําพูน
          ทั้งนี้ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ได้มอบหมายให้ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ร่วมลงพิ้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง   
   


View 22    14/06/2567   ข่าวในรั้ว สธ.    สำนักสารนิเทศ