นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย เปิดกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 และร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า “รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ” ในกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ 2567 สร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน ลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข***********มิถุนายน 2567   
   


View 43    14/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ