นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ เดินหน้าผลิตแรงงานฝีมือดีด้านการนวดไทยที่ได้มาตรฐาน สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รองรับนโยบายรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ตั้งเป้าอบรมประชาชนทั่วไป   เป็นหมอนวดมือทอง กว่า 10,000 คน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและศูนย์ฝึกอบรมในเครือข่าย ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี    
   


View 237    10/06/2567   GALLERY    สำนักสารนิเทศ